Διάγραμμα: ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ | Play out 2014-15 NOTOΣ


Ομάδες:
  1-3 ΠΑΡΑΜΟΝΗ    4-6 ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ